Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý IV năm 2021 của thành phố Hưng Yên

18/01/2022 | 1193

UBND thành phố công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý IV năm 2021 của thành phố Hưng Yên, chi tiết tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.