Công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2023

05/05/2023 | 415

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố công khai  tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2023. Chi tiết Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.