Công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý II năm 2023

12/07/2023 | 440

Ngày 11/7/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Quyết định 1950/QĐ-UBND về việc Công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý II năm 2023.

Chi tiết Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.