Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/08/2019 | 475

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến tỉnh trực thuộc sở y tế, có chức năng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh và một số vùng lân cận với quy mô 500 giường bệnh. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện là 640 người làm việc tại 34 khoa, phòng và có 80 người lao động hợp đồng thông qua các công ty để làm công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, buồng bệnh và giặt là đồ vải. Trong xu thế hội nhập như hiện nay, có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách nhất là chính sách về Bảo hiểm y tế và giá viện phí nên đã có sự tác động đến kết quả hoạt động của đơn vị. Bệnh viện được giao tự chủ kinh phí trong hoạt động thường xuyên, đây là cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ trong mọi hoạt động của Bệnh viện. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đòi hỏi Đảng ủy và Ban giám đốc Bệnh viện phải có định hướng sát với tình hình thực tế để phát triển đáp ứng với nhu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban giám đốc Bệnh viện, Trưởng các khoa, phòng thường xuyên đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân đến khám, chữa bệnh; thông qua họp giao ban hàng ngày, hội nghị cán bộ hàng tháng và họp Hội đồng người bệnh hàng tháng, các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức và người dân đều được lãnh đạo Bệnh viện và các khoa, phòng quan tâm giải quyết thỏa đáng, kịp thời. Các trang thiết bị được quan tâm đầu tư, mua sắm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, đội ngũ y bác sỹ ngày càng được đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và nêu cao trách nhiệm trong việc phục vụ người bệnh với phương châm “Lương y như từ mẫu”, từ đó đã đáp ứng được nhiệm vụ công tác và nhu cầu phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Kết quả khám, chữa bệnh trong 02 năm 2017- 2018, thể hiện: Năm 2017 số lượt khám bệnh 136.015 người, số điều trị nội trú 33.174 lượt bệnh nhân, số điều trị ngoại trú 36.498 lượt bệnh nhân. Năm 2018 số lượt khám bệnh 162.165 người, số điều trị nội trú 34.964 lượt bệnh nhân, số điều trị ngoại trú 53.506 lượt bệnh nhân

Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc Đảng bộ thành phố Hưng Yên, có 219 đảng viên sinh hoạt tại 23 Chi bộ trực thuộc. Cơ cấu tổ chức của Đảng bộ khóa 17, nhiệm kỳ 2015- 2020, gồm: 15 đồng chí Đảng ủy viên, 05 đồng chí Ủy viên BTV, đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Bệnh viện, 02 Phó Bí thư Đảng ủy trong đó 01 đồng chí giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành đều kiêm nhiệm và giữ những vị trí chủ chốt trong Ban giám đốc và trưởng các khoa, phòng của Bệnh viện. Sau khi Đại hội Đảng bộ khóa 17 nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cũng như của UBKT Đảng ủy.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên trong thời gian qua Đảng uỷ Bệnh viện đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch và thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Về cơ bản, các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp  luật của Nhà nước; Việc tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện quy chế, quy định của cấp ủy cấp trên và cấp mình; Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tiến hành kiêm tra, giám sát 21 cuộc và 45 đảng viên; Qua kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cơ bản tốt nội dung được kiểm tra, giám sát. UBKT Đảng ủy chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 05 đảng viên, đã đề nghị thi hành kỷ luật 05 đảng viên đều bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện báo cáo

kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát qua các năm theo đúng chương trình đã xây dựng. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Bệnh viên đa khoa tỉnh tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động học tập và làm theo Bác. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, viên chức y tế, Quy chế dân chủ ở cơ sở, 12 điều y đức, Quy tắc ứng xử, chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện. Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, ngành cấp trên và các cấp các ngành của địa phương để tiếp tục bổ sung nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và kinh phí đảm bảo hoạt động và phát triển Bệnh viện.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Rà soát thay đổi quy trình, bố trí lại các vị trí phục vụ cho công tác khám chữa bệnh (như sắp xếp lại phòng khám, các điểm thanh toán viện phí…), quy trình khám chữa bệnh, tạo thuận lợi và giảm phiền hà cho nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các tổ chức đảng trực thuộc, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Chính phủ, Bộ y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy tặng nhiều phần thưởng cao quý, cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”; Năm 2018 đồng chí Phạm Đăng Quế- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát. Những phần thưởng đó đã tạo động lực để Đảng bộ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

                     Dương Công Nhiệm - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.