Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

25/01/2021 | 3194

Sáng ngày 22-1, Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho các đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Đồng chí Phạm Quốc Hoàn – Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố
trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đảng các cấp

Tại Hội nghị,  đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Phạm Quốc Hoàn đã trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đã đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; các quan điểm, định hướng phát triển, các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là nhiệm vụ và giải pháp đối với từng lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ…

Toàn cảnh Hội nghị học tập

Sau Hội nghị, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch trong đó phải nêu rõ nhận thức và gắn trách nhiệm bản thân mình trong việc đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thu Trang – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.