Đảng bộ xã Hồng Nam phát huy hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

21/02/2024 | 793

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nên thời gian qua, Đảng bộ xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên) xác định việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền đã đề ra.

Đảng bộ xã Hồng Nam hiện nay có 210 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 8 chi bộ. Thời gian qua, để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã, Đảng ủy xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; tổ chức hội nghị chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể, tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, hội, đoàn thể; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu đăng ký nội dung học tập và làm theo gương Bác tới từng đảng viên… Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy xã Hồng Nam chủ động triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với sự tham gia của trên 90% đảng viên trong Đảng bộ. Đầu năm, mỗi đảng viên đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm của của mình trong đơn vị. Trong đó, nội dung đăng ký có sự giám sát và theo dõi của cấp ủy chi bộ. Định kỳ hàng tháng, chi bộ có nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên, xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng cuối năm. Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đơn vị bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những điều đảng viên không được làm. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn xã Hồng Nam đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng cách xây dựng, phát động phong trào thi đua thiết thực như: Phong trào "Dạy tốt, học tốt" tại các trường học trong xã; phong trào “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã; phong trào xung kích bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp của Đoàn Thanh niên xã; phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân xã... Nhân dân trong xã tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Trong đó, nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, người dân trên địa bàn xã đã tự nguyện đóng góp hơn 13 tỷ đồng, hiến hơn 35 nghìn m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn xã. Năm 2022, Hồng Nam trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Hưng Yên. Kinh tế trong xã ngày càng phát triển, người dân năng động phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm đặc sản như: Nhãn quả tươi, long nhãn, hạt sen… đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

Nghề chế biến hạt sen truyền thống ở xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)

Đời sống người dân xã Hồng Nam ngày càng được nâng lên, tính riêng năm 2023, tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn xã ước tính trên 359 tỷ đồng. Cơ bản 100% diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi sang trồng cây nhãn đặc sản. Có trên 124 héc - ta diện tích trồng nhãn đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Giá trị thu nhập trên 1 héc - ta đất canh tác đạt gần 355 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,35%. Trong xã còn 1 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Một góc cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên)

Năm qua, Đảng ủy xã Hồng Nam tập trung triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Năm 2023, toàn xã có 284 lượt đảng viên được bình xét và ghi danh, trong đó, một số chi bộ làm tốt như: Chi bộ Quân sự, chi bộ Trường Mầm non, chi bộ Trường Tiểu học và THCS, chi bộ Công an xã. Từ đó, đã góp phần phòng tránh những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Cùng với đó, Đảng bộ xã luôn chú trọng việc cử các đồng chí trong cấp ủy theo dõi việc sinh hoạt của các chi bộ. Các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ xã duy trì việc tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Hàng năm, 100% chi bộ trên địa bàn xã duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng với nội dung sinh hoạt đa dạng, nâng cao chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện công khai dân chủ, trong năm 2023, Đảng ủy xã Hồng Nam không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại. Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 2 cuộc đối với 2 chi bộ và 3 đảng viên; giám sát 2 cuộc đối với 2 chi bộ và 3 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 4 cuộc đối với 3 chi bộ và 3 đảng viên; giám sát 3 cuộc đối với 1 chi bộ và 2 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Tại các chi bộ thực hiện 6 cuộc kiểm tra đối với 10 đảng viên và 8 cuộc giám sát chuyên đề đối với 11 đảng viên. Kết quả, năm 2023 không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Vũ Duy Hân - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Nam cho biết: Thời gian qua, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã xác định là xây dựng hệ thống chính trị thực sự vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng, lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên, quần chúng… qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, Nhân dân trong xã, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương”.

Đồng chí Vũ Duy Hân, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Nam (người đầu tiên trong ảnh từ phải sang trái)
 đại diện Đảng bộ xã Hồng Nam nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Với những nỗ lực không ngừng trong nhiều năm liền, năm 2023, Đảng bộ xã Hồng Nam thuộc Đảng bộ Thành phố Hưng Yên vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ thi đua vì đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền năm 2019 - 2023.

Minh Huế (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.