Dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ

29/07/2021 | 86

Kỷ niệm 74  năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng ngày 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ,  dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh. Dự Lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy;  đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí  Trần Quốc Toản - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng các đồng chí thường trực thành ủy, ủy viên Ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hưng Yên.

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Bác, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sỹ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới; hứa với Bác nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tận dụng, phát huy tốt nhất mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là quê hương thân mẫu của người, vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dâng hoa tại Tượng Đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng về sự tận trung với nước, tận hiếu với dân trong suốt quá trình cách mạng của Đảng cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ anh linh các anh hùng Liệt sỹ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.    

Xuân Điệu – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)

 

                                                                  

 

 

 

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.