Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

19/01/2023 | 457

Chiều ngày 29/12/2022, Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên; đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng dự có các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy Hưng Yên.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể Thành ủy hiện có 12 chi bộ với 55 Đảng viên. Với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể là cơ quan tham mưu trực tiếp với Thành uỷ trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm 2022 các chi bộ trong Đảng bộ đã tích cực tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố: Các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý luận, chính trị tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân; Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lịch sử, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của thành phố; Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, thành phố; xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết. Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể Thành ủy chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; xét đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình, kế hoạch của cấp trên. Tham mưu với Ban thường vụ Thành uỷ trong việc chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2023, Đảng ủy đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể: Phấn đấu 100% chi bộ, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có khoảng 20% số chi bộ, Đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,… Đảng ủy đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy đã đạt được trong năm 2022. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị trong năm 2023 Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể sẽ tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chi bộ lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống thường xuyên cho cho cán bộ, Đảng viên trong các chi bộ, cơ quan, đơn vị; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và dư luận xã hội để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo,…

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể Thành ủy đã tặng giấy khen cho 2 Chi bộ và 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Bí thư đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể thành ủy – Trương Quốc Trân
trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị

                                                                   Minh Trang – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.