Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

19/06/2022 | 1053

Chiều ngày 14/6, Đảng ủy quân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đại tá Nguyễn Vinh Phượng - Phó chính ủy, Bộ Chủ huy quân sự (CHQS) tỉnh; đại tá Lê Xuân Thắng - Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố; đồng chí Trương Quốc Trân - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy quân sự thành phố đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, hấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng, phòng chống dịch bệnh covid – 19… Cùng với đó ban hành các văn bản chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) và diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã; diễn tập quốc phòng an ninh đối với phòng Y tế, tích cực chuẩn bị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; Phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội.

6 tháng cuối năm Đảng ủy quân sự thành phố ra Nghị quyết tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022, tập trung cao cho nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thành xây dựng công trình nhà đa năng tại BCHQS thành phố từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 – 2025; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch covid – 19, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và tổ chức tốt các cuộc diễn tập đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình nhấn mạnh: Bên cạnh những nhiệm vụ đã nêu trong dự thảo Nghị quyết, thời gian tới Đảng ủy quân sự thành phố cần tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc diễn tập PCTT-TKCN cấp thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; tập trung thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; coi trọng nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác được giao; tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, các chi bộ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đọa đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa….

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thành thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.