Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

25/12/2020 | 3989

Sáng ngày 23/12/2020, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021.  Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Cùng dự có Đại tá Đào Quang Kiền - UV BTV đảng ủy Quân sự tỉnh - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Lê Xuân Thắng- Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Thực hiện Nghị quyết năm 2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020; chất lượng công tác huấn luyện, hội thi hội thao được nâng lên; tích cực xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… Công tác xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh được triển khai thực hiện có hiệu quả, trọng tâm, tiến hành các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân , nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ an ninh quân đội, tăng cường các biện pháp quản lý, không để phần tử xấu, tư tưởng xấu xâm nhập, không để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước, bí mật quân sự. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng cũng được quan tâm, chú trọng qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang thành phố…

Phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, Nghị quyết của Đảng ủy quân sự thành phố năm 2021 đặt ra mục tiêu phấn đấu: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố; Hoàn chỉnh đề án xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỳ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng cho cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp lực lượng thường trực và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phấn đấu cơ quan và 100% đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đạt tiêu chuẩn "Mẫu mực, tiêu biểu".

Đồng chí Phạm Huy Bình- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố
phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Phạm Huy Bình nhấn mạnh, thời gian tới Đảng ủy quân sự thành phố tiếp tục tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; tăng cường các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành kỷ luật, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang thành phố; Quan tâm công tác phòng chống thiên tai, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; Quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ của đơn vị không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan, gương mẫu chấp hành các quy định xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.