Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức tọa đàm: Tô thắm phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

19/05/2022 | 1475

Chiều ngày 18/5, Đảng ủy quân sự thành phố đã tổ chức tọa đàm - tô thắm phẩm chất "bộ đội cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo buổi tọa đàm có thượng tá Lê Xuân Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố (BCHQSTP); đồng chí Trương Quốc Trân - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Trong không khí sôi nổi và cởi mở, buổi tọa đàm tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ Đại hội, hội nghị Trung ương; Quán triệt, thảo luận, làm rõ để triển khai thực hiện những nội dung mới trong các văn kiện của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Buổi tọa đàm đã nhận được 6 ý kiến phát biểu tham luận đi sâu phân tích, đánh giá thực chất của việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương đối với Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố thời gian qua,  điển hình như các ý kiến: Vì sao phải xây dựng chỉnh đốn Đảng, kết quả xây dựng chỉnh đốn Đảng những năm qua, một số điểm mới trong kết luận 21; phẩm chất bộ đội cụ Hồ là gì? Vì sao phải giữ vững và phát huy phẩm chất đó; Những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương…

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ Quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Để tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý "bộ đội cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, thời gian tới Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động bổ sung vào các kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung biện pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp theo. Cùng với đó, với mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, chỉ huy, quản lý phải luôn gương mẫu, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc tự phê bình, tự soi lại mình, đơn vị mình phụ trách để chủ động tự sửa chữa, khắc phục hạn chế, tồn tại…thực sự là tấm gương mẫu mực trong phát huy phẩm chất "bộ đội cụ Hồ".

Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng trong lực lượng vũ trang thành phố -  "tự soi, tự sửa" về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "bộ đội cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới./.

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.