Đẩy mạng thực hiện kế hoạch 93A của UBND tỉnh

07/03/2019 | 110

Sáng ngày 07/3/2019, thành phố tổ chức cuộc họp giao ban các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017, Kế hoạch số 109 ngày 31/8/2018 của UBND thành phố về việc tăng cường giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2018, chống tái vi phạm và không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo giải tỏa các vi phạm thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND các phường, xã.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo tổng hợp của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc xử lý các vi phạm sau ngày 16/3/2016 với tổng số 1.915/1.917 trường hợp. Đối với các vi phạm trước ngày 16/3/2016, trên cơ sở rà soát, tổng hợp của các địa phương, toàn thành phố có 700 trường hợp vi phạm và hiện đã xử lý giải tỏa, tháo dỡ được 148 trường hợp. Cùng với đó, các đơn vị và các địa phương cũng đã tiến hành thực hiện ký cam kết đối với 13.789/35.954 hộ dân, yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn không vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép.

Dự cuộc họp, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo cụ thể về tiến độ xử lý cũng như những khó khăn vướng mắc đồng thời đưa ra những giải pháp và thời gian hoàn thành việc xử lý các vi phạm tại đơn vị, địa phương mình.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Cường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã cần tiếp tục tiến hành ra soát, tổng hợp đầy đủ các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm liên quan đến việc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đặc biệt là công trình nhà ở và nhà tạm trong giai đoạn từ 1/7/2014- 16/3/2016, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/6/2019. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các tổ công tác cần chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, văn bản hướng dẫn mà tỉnh và thành phố đã ban hành, đồng thời tích cực, sâu sát hơn nữa trong việc nắm bắt tình hình cơ sở, qua đó sớm phát hiện và xử lý các vi phạm mới phát sinh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

                Xuân Điệu - Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.