Diễn tập chiến đấu cụm xã Hoàng Hanh, Tân Hưng trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2022

30/08/2022 | 933

Ngày 29/8, tại Hội trường UBND xã Hoàng Hanh, các xã Hoàng Hanh, Tân Hưng tổ chức diễn tập chiến đấu cụm xã trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2022. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; thượng tá Lê Xuân Thắng - Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố, phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập thành phố.

Các đại biểu dự buổi diễn tập

Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vao các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành phòng thủ dân sự. Cuộc diễn tập tập trung vào một số vấn đề huấn luyện: Ban chỉ huy quân sự xã Hoàng Hanh thực hiện mệnh lệnh chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; Hội nghị Đảng ủy xã Tân Hưng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; UBND xã Hoàng Hanh triển khai nhiệm vụ chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; công tác phòng không nhân dân, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực; Đảng ủy xã Tân Hưng thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, thực hành giải tán đám đông gây rối và thực hành đánh địch vu hồi đường sông.

Hội nghị UBND xã Hoàng Hanh triển khai nhiệm vụ tại diễn tập

Theo đánh giá, quá trình chuẩn bị nội dung và thực hành diễn tập, các thành phần tham gia diễn tập của các xã đã có nhiều cố gắng, nội dung văn kiện đã được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, các ý kiến tham gia phát biểu đã thể hiện được vị trí, vai trò chức năng của các ngành, đoàn thể, kịp thời đề xuất một số chủ trương, biện pháp xử lý các tình huống phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu của thực tế đặt ra. Do được chuẩn bị kỹ về mọi mặt nên trong từng hội nghị và các tình huống đặt ra đã thể hiện được các nội dung cơ bản, đạt  được mục đích, yêu cầu đặt ra. Đặc biệt các cuộc họp được duy trì nghiêm túc, điều hành khoa học, xử lý tình huống linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình. Các ngành, đoàn thể, vai tập đã làm tương đối tốt chức năng tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Hoàng Hanh, Tân Hưng năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chỉ tich UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Kết thúc cuộc diễn tập, thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, đồng chí Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trao giấy khen của UBND thành phố cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong diễn tập chiến đấu cụm xã trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2022.

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.