Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Bảo Khê, Trung Nghĩa, Phú Cường năm 2019

05/08/2019 | 503

Trong 2 ngày 1 và 2/8/2019, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Bảo Khê, Trung Nghĩa, Phú Cường năm 2019. Dự buổi diễn tập có đồng chí Tạ Hồng Quảng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Cùng dự có thượng tá Lê Xuân Thắng- Ủy viên BTV Thành ủy, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố, trung tá Vũ Trung Thành- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập thành phố.

Cuộc diễn tập tập trung vào 3 giai đoạn và 8 vấn đề huấn luyện, bao gồm: Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng – an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ - đánh địch đổ bộ đường không.

Các đại biểu tham dự diễn tập

Đánh giá chung qua 02 ngày diễn tập: Nhìn chung Đảng uỷ, lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang các xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị về nhiệm vụ diễn tập của UBND thành phố, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chỉ thị diễn tập và kế hoạch diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể và xác định trách nhiệm cho các lực lượng diễn tập trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Quá trình chuẩn bị nội dung và thực hành diễn tập, các thành phần tham gia diễn tập đã có nhiều cố gắng, nội dung văn kiện đã được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, các ý kiến tham gia phát biểu đã thể hiện được vị trí, vai trò chức năng của các ngành, đoàn thể, kịp thời đề xuất một số chủ trương, biện pháp xử lý các tình huống phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu của thực tế đặt ra. Do được chuẩn bị kỹ về mọi mặt nên trong từng hội nghị và các tình huống đặt ra đã thể hiện được các nội dung cơ bản, đạt  được mục đích, yêu cầu đặt ra. Đặc biệt các cuộc họp được duy trì nghiêm túc, điều hành khoa học, xử lý tình huống linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình. Các ngành, đoàn thể, vai tập đã làm tương đối tốt chức năng tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường sông

Về lực lượng thực binh đã thể hiện tương đối toàn diện, sát với thực tế tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Bảo Khê, Trung Nghĩa, Phú Cường năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Tạ Hồng Quảng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả các xã và các lực lượng đạt được trong cuộc diễn tập. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các xã cần tập trung sự lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019; trong đó cần quan tâm nhiều hơn nữa đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thông qua cuộc diễn tập Đảng uỷ, UBND xã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, các ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, mọi tầng lớp nhân dân về những quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, Nghị định của Chính phủ, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự tại cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây  dựng thế trận chiến  tranh nhân dân. Thông qua các tình huống giả định của cuộc diễn tập, phải thường xuyên làm tốt công tác quản lý địa bàn, khi có các vấn đề phức tạp xảy ra, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đánh giá nhận định đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, có đối sách xử lý đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                             Thu Trang- Xuân Điệu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.