Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 thành phố Hưng Yên

15/12/2022 | 907

Ngày 14/12/2022, UBND thành phố ban hành TỜ TRÌNH số 622/TTr-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 thành phố Hưng Yên. Chi tiết văn bản.

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.