Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

10/12/2021 | 1134

UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, chi tiết Tờ trình tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.