Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại UBND thành phố Hưng Yên

23/04/2024 | 1344

Sáng ngày 23/4, đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Thị Gấm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND thành phố Hưng Yên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát. Tiếp đoàn về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Bùi Thị Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố.

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi làm việc, đoàn đã giám sát tình hình thực hiện các thông báo, báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh (lĩnh vực văn hóa - xã hội) và của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023. Kết quả thực hiện Chương trình bảo tổn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay thường trực HĐND tỉnh và Ban Văn hóa - xã hội - HĐND tỉnh đã ban hành 9 thông báo liên quan đến một số lĩnh vực, gồm: hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý và triển khai tổ chức thực hiện dạy, học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Việc quản lý sử dụng các khoản thu, chi trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2021; thực hiện Luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018 - 2021; việc thực hiện Nghị quyết số 133 ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở và các điểm Bưu điện - văn hóa xã. Về công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Về thực trạng cơ sở vật chất và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các thông báo, báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh (lĩnh vực văn hóa - xã hội) và của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về các lĩnh vực liên quan, bảo đảm trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện thường xuyên, thống nhất từ thành phố đến cơ sở, phát huy vai trò tham gia giám sát của cộng đồng, người dân.

Liên quan đến Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ tháng 12/2021 đến nay, thành phố có trên 20 di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, thành phố có 1 di tích được đầu tư tu bổ theo Đề án của tỉnh là di tích khu lăng mộ Doãn Nỗ, xã Phương Chiểu. Ngoài ra thành phố cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra thực trạng mức độ xuống cấp của hệ thống di tích trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo cơ sở kịp thời thu bổ, tôn tạo, tránh để sụp đổ di tích. Đến nay, 100% các di tích xếp hạng trên địa bàn thành phố đều đã thành lập được Ban quản lý di tích; 100% các di tích kiểm kê cũng thành lập các Ban trông coi để quản lý và bảo vệ thường xuyên theo quy định. Tại một số di tích, các điểm tham qua du lịch của thành phố đã xây dựng được quy tắc ứng xử văn hóa, quy định của di tích để nhân dân và du khách thập phương thực hiện khi về tham quan, chiêm bái.

Hàng năm trên địa bàn thành phố diễn ra trên 40 lễ hội, nhìn chung các hoạt động lễ hội đều được diễn ra đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Công tác quảng bá, tuyên truyền được đẩy mạnh, từ đó thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố phát triển, số lượng khách du lịch đến tham quan, chiêm bái tại các di tích lịch sử của thành phố ngày càng đông. Công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch được chú trọng, người dân thành phố bước đầu đã có ý thức trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch của địa phương mình.

Các thành viên Đoàn Giám sát đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề nghị thành phố làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và triển khai tổ chức thực hiện dạy, học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố; hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở; việc thực hiện Nghị quyết số 133, ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến của các thành viên trong đoàn, đồng thời đề nghị các phòng, đơn vị chuyên môn của thành phố bổ sung làm rõ một số vấn đề theo ý kiến của đoàn giám sát, Văn phòng HĐND – UBND thành phố tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi về đoàn giám sát theo quy định.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Gấm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh- trưởng đoàn Giám sát đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các thông báo, báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh (lĩnh vực văn hóa - xã hội) và của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023 cũng như thực hiện Chương trình bảo tổn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời đề nghị các phòng, ban, đơn vị thành phố trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung các báo cáo gửi về Đoàn công tác để tổng hợp, báo cáo chung.

Đoàn giám sát đi khảo sát tại di tích lịch sử- văn hóa Đền Quốc mẫu Âu Cơ, xã Hùng Cường

Cũng tại buổi làm việc, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại di tích lịch sử - Văn hóa đền Quốc Mẫu Âu Cơ trên địa bàn xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên.

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.