Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

06/07/2022 | 670

Nhân dịp về thăm, làm việc và tham dự kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng ngày 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi sướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng.  Dự Lễ dâng hoa có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Thường trực thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội d
âng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn trọn đời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước, quê hương. Đồng chí là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo cách mạng kiên định và sáng tạo, là hiện thân của Chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và thành phố tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

                                                       Xuân Điệu – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.