Dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư mua sắm tài sản công năm 2022 của thành phố Hưng Yên

25/01/2022 | 1402

Ngày 24/01/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 189/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư mua sắm tài sản công năm 2022 của thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Quyết định tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.