Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị

23/07/2020 | 1600

Chiều ngày 21-7, Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020) và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Nhân, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chí Thanh, phó Bí thư thường trực Thành ủy, các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; trưởng các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí báo cáo viên thành phố và lãnh đạo các phường, xã cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban tuyên giáo đã nghỉ hưu.

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Tuyên giáo

thành phố nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hán, ủy viên BTV Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm ngành tuyên giáo của Đảng, Hội nghị đã tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo báo cáo, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phần lớn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, từng bước tạo động thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Trong 5 năm qua đã có 38 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp khen thưởng, toàn đảng bộ thành phố có trên 900 lượt đảng viên được ghi danh trong sổ ghi đảng viên tiêu biểu.

Trong thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị đạt hiệu quả cao, Thành ủy xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Lây việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn phân loại thi đua hàng năm.

Đ/c Nguyễn Chí Thanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí phó Bí thư thường trực Thành ủy – Nguyễn Chí Thanh đã biểu dương những thành tích, đóng góp của ngành Tuyên giáo thành phố đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua đồng thời nhấn mạnh mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo cần ý thức hơn trách nhiệm của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu phải đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ thành phố đã tặng bức trướng cho Ban tuyên giao Thành ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020) với nội dung: đoàn kết, trí tuệ, thuyết phục, hiệu quả.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tặng bức trướng cho Ban tuyên giáo Thành ủy

nhân kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của Đảng

và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được các cấp khen thưởng

Cũng tại hội nghị, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ làm công tác Tuyên giáo của Đảng, BTV Thành ủy đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tuyên giáo của Đảng; tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của Đảng.

    Thu Trang – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.