Hiệu quả của việc in và cấp thẻ bảo hiểm y tế tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hưng Yên

25/12/2018 | 191

Xác định cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm cấp thẻ BHYT và giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia BHYT nhanh chóng, thuận tiện sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT. Do vậy, ngay sau khi Bảo hiểm xã hội tỉnh có chủ trương thực hiện việc in thẻ cho người tham gia BHYT tại xã, phường, thị trấn, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hưng Yên đã triển khai mô hình in, cấp thẻ BHYT tại UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những giải pháp Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết  số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH.

Để triển khai mô hình tổ chức in, cấp thẻ cho người dân, BHXH thành phố Hưng Yên đã phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố và chính quyền các địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền về tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Trong tháng 11/2018, BHXH thành phố đã tổ chức in, cấp thẻ BHYT tại 9 trụ sở UBND xã cho người dân. Mỗi xã, BHXH thành phố tổ chức triển khai trong 1 ngày. Trung bình mỗi xã có khoảng 100 người dân đăng ký tham gia và được cấp thẻ BHYT ngay tại nơi đăng ký.

Bên cạnh việc tiếp nhận người đăng ký tham gia BHYT mới, BHXH thành phố còn tiếp nhận và xử lý cấp lại  thẻ BHYT cho các đối tượng bị mất thẻ, hỏng hoặc sai thông tin trên thẻ BHYT.

Từ việc tiếp nhận đăng ký, hướng dẫn kê khai thông tin, lập hồ sơ đến bộ phận in thẻ BHYT để cấp cho người tham gia chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ. Có những trường hợp trẻ em mới sinh, đến UBND xã để đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu; đồng thời được cấp thẻ BHYT ngay trong một buổi sáng.

Tư vấn trực tiếp, hướng dẫn người dân kê khai tham gia BHYT hộ gia đình; đồng thời in và cấp thẻ BHYT ngay tại trụ sở UBND các xã, phường, nơi người dân tham gia BHXH, BHYT là cách làm mới của Bảo hiểm xã hội thành phố nhằm tuyên truyền và phát triển đối tượng tham BHYT hộ gia đình, thậm chí cả tham gia BHXH tự nguyện. Cùng với thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, mô hình tư vấn, in thẻ BHYT trực tiếp cho người tham gia tại địa phương đã góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT của thành phố lên trên 84% tỷ lệ dân số toàn thành phố.

Thời gian tới, BHXH thành phố xây dựng kế hoạch để tiếp tục triển khai ở các phường, xã trong thành phố. Mô hình tư vấn, in trả thẻ BHYT trực tiếp không dừng lại ở việc in, cấp thẻ mà còn áp dụng cho cả đối tượng tham gia BHXH tự nguyện… Để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động rà soát, phân loại đối tượng, tăng cường công tác giám định BHYT, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ…

Cùng với sự chủ động, đổi mới của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, mới đây, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng BHYT cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020. Theo đó người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ BHYT và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ BHYT được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Quy định được thực hiện từ ngày 1.1.2019 và áp dụng trong giai đoạn 2019-2020, nhằm tăng cường thực hiện chính sách an sinh xã hội thông qua tăng độ bao phủ của BHYT và tiến tới thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Với những giải pháp đồng bộ, tin rằng đến hết năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố đạt trên 88% dân số.

                                           Nguyễn Thanh Ba - Giám đốc BHXH thành phố Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.