Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

15/03/2023 | 2294

Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), HSSV được vay vốn bao gồm: HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật; HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Mức vay tối đa 4 triệu đồng/ tháng/ HSSV.

Những năm qua, chương trình tín dụng cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ kịp thời HSSV có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em vững bước theo đuổi ước mơ học tập, tạo dựng tương lai và có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp tích cực trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội. Đến 28/02/2023, trên địa bàn thành phố Hưng Yên dư nợ cho vay đạt gần 9 tỷ đồng với 206 hộ gia đình và 218 HSSV đang dư nợ.

Vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ, tiếp sức HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học tập)

Để nguồn vốn tiếp tục phát huy hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác,
các Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giải ngân đảm bảo kịp thời đúng đối tượng./.

Kim Oanh (Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.