“Hoạt động giao dịch xã” – Bước tiến trong hoạt động tín dụng chính sách

03/04/2023 | 3970

Hoạt động giao dịch tại xã là cách thức tổ chức giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tại Điểm giao dịch đặt trong khuôn viên các trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. Điểm giao dịch xã được bố trí phiên giao dịch vào ngày cố định trong tháng và có thể bổ sung tùy thuộc vào khối lượng công việc phát sinh.

NHCSXH thực hiện các nghiệp vụ phát tiền vay trực tiếp cho người vay vốn, trực tiếp thu nợ từ người vay, thu lãi, nhận tiền gửi của các hộ vay do Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nhận ủy nhiệm nộp, nhận tiền gửi tiết kiệm, họp giao ban với các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cấp xã và Tổ trưởng tổ TK&VV,...Hoạt động tại các Điểm giao dịch xã của NHCSXH đã tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiết giảm chi phí, thời gian giao dịch, công sức của người vay, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “Giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”.

Hoạt động Giao dịch xã tại UBND xã Phương Chiểu

Tại các Điểm giao dịch xã, NHCSXH niêm yết công khai về các chính sách, các chương trình tín dụng chính sách, các quy trình, thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, danh sách hộ vay vốn, số dư nợ, thời hạn trả nợ của từng người vay và nội quy giao dịch để chính quyền địa phương, các tổ chức Chính trị - Xã hội và người dân cùng biết, cùng giám sát hoạt động tín dụng chính sách.

Bảng công khai hoạt động tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Bảo Khê

Trên địa bàn thành phố Hưng Yên,Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên thực hiện giao dịchtheo lịch cố định hằng tháng (kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật) tại 17 điểm giao dịchđặt trong khuôn viên trụ sở UBND của 17/17 xã, phường, cụ thể như sau:

CTV Xuân Lộc (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.