Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 25

21/11/2019 | 234

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 20/11, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 25. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Tạ Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Tuấn Cường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; trưởng, phó các ban của HĐND thành phố, ủy viên UBKT thành ủy và lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy -Tạ Hồng Quảng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu các dự thảo báo cáo, thảo luận, đánh giá những yếu tố chủ quan và khách quan, tích cực và tiêu cực tác động trực tiếp đến tình hình và kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đề xuất các giải pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị đã tiến hành thảo luận và thông qua các dự thảo báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020.

Năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt cơ bản các chỉ tiêu đề ra về phát triển KT-XH mà Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đã đạt và nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch trong năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung các dự thảo báo cáo và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Tuấn Cường đã tiếp thu các ý kiến tham gia và giải đáp một số thắc mắc của đại biểu tham dự hội nghị xung quanh các vấn đề: đầu tư xây dựng cơ bản; việc thu thuế mặt đất, mặt nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đê tả sông Hồng đoạn qua địa phường phường Hồng Châu, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Hồng Quảng đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tổ chức tốt kỳ họp HĐND; tiến hành tổng kết, đánh giá các đề án, chương trình  thực hiện mục tiêu Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra; Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chương trình 10 của BCH Đảng bộ thành phố và phong trào chiều thứ 6 vì môi trường thành phố sạch - đẹp, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp.

 Thu Trang - Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.