Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố lần thứ 8 nhiệm kỳ 2018-2023

26/07/2020 | 637

Chiều ngày 23/7, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 8 nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Bình – Phó Chủ tịch ( PCT) Hội nông dân tỉnh cùng lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể thành phố.

6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội nông dân trên địa bàn thành phố đã chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức Hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện sâu rộng, với nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức Hội nông dân thành phố, ngay từ đầu năm đã có 7.926 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 101%. Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển tốt, 6 tháng đầu năm toàn thành phố đã chuyển đổi được 25 ha diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, mở rộng thêm mô hình VietGap cho 19 ha diện tích trồng Cam. Nhãn; chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên dàn gia súc, gia cầm. Cùng với đó, các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức 17 lớp chuyển giao KHKT cho 2.100 lượt hội viên với nội dung chủ yếu là kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn, kỹ thuật trồng rau sạch, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho gia súc gia cầm...; cung ứng được 17,2 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm cho nông dân; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho 1.308 gia đình hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 60 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận tập trung vào vấn đề: triển khai các mô hình phát triển sản xuất, việc đảm bảo phụ cấp cho hội viên, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình – PCT Hội nông dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân thành phố đạt được 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị thời gian tới Hội Nông dân thành phố và các cơ sở hội cần đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ qua thực tiễn phong trào, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm Hội nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và các chương trình, kế hoạch hoạt động mà các cấp Hội đã xây dựng; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội, nâng cao hiệu quả công tác Hội; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn vay đối với các hộ nông dân được vay vốn đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo toàn vốn. Đặc biệt là quản lý tốt nguồn vốn Quỹ HTND các cấp.

Tại Hội nghị đã trao kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" có cho 1 cá nhân và trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018-2019.

Đồng chí Phạm Thanh Bình – PCT Hội nông dân tỉnh trao kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"  

cho đồng chí Hoàng Thị Minh Nghĩa - Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội TP

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì có thành tích xuất sắc

trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018-2019

Nguyễn Hồng - Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.