Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2024

21/05/2024 | 1029

Sáng ngày 21/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; đồng chí Lâm Bá Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố - đại diện hội khuyến học thành phố đã thông tin chuyên đề: “Phối hợp văn bản tuyên truyền chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hôi học tập, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn thành phố”. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin chuyên đề “ Tình hình thế giới, khu vực và kết quả công tác đối ngoại thời gian qua.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Minh Ngân đề nghị các đồng chí báo cáo viên thành phố sau hội nghị này tổ chức thông tin, tuyền truyền sâu rộng 2 nội dung đã được trình bày tại hội nghị tới cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Ngoài ra, tập trung tuyên truyền và triển khai một số nội dung: Diễn biến, kết quả hội nghị Trung ương 9 khóa XIII và kì họp thứ 7 quốc hội khóa XV; Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 -2025; tuyền truyền đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,…

Minh Trang – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.