Hội nghị Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

03/08/2022 | 917

Sáng ngày 011/8, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quán triệt một số nội dung của chương trình 10 của BCH Đảng bộ thành phố.  Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình  -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên; đồng chí Cao Quang Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy ; Đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trương Quốc Trân - Ủy viên BTV thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy; đồng chí Trần Quốc Việt – Uỷ viên BTV thành ủy; Trưởng Ban Dân vận thành ủy; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  Việt Nam thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng  các đồng chí thành viên BCĐ Chương trình 10; thành viên BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở và thành viên BCĐ thực hiện phong trào Dân Vận Khéo thành phố.

Các đại biểu dự  hội nghị

6 tháng đầu năm 2022,  công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ngày càng tăng trưởng, phát triển, giữ vững và ổn định. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoach đề ra. Ban Dân vận Thành ủy; Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “ Dân vận khéo”; Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo tôn giáo và Ban Chỉ đạo Chương trình 10 thành phố luôn chủ động, tích cực trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Ban Chỉ đạo đề ra từ đầu năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm, tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân và hỗ trợ nhân dân trong sản xuất, đời sống, bảo đảm an sinh xã hội.  Về thực hiện quy chế dân chủ, trong 6 tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố với nhiều hình thức, bám sát chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường. Các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được quan tâm giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và quần chúng tín đồ đạt nhiều kết quả. Đồng bào có đạo tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, gắn bó đồng hành với dân tộc. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở vùng có tôn giáo được đảm bảo.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận thành ủy tiếp tục tham mưu giúp các cấp ủy Đảng kịp thời ban hành các văn bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện có kết quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua “ Dân vận khéo” nhằm giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của các tâng lớp nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo góp phần ổn định tình hình ngay từ địa phương, cơ sở. thường xuyên phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Duy trì chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết công tác dân vận theo định kỳ. Thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để giúp Thành ủy có hướng chỉ đạo.

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau tham luận, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, đồng thời kiến nghị một số nội dung  để thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo, công tác thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận khéo trong thời gian tới.

     Đồng chí Phạm Huy Bình –  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Cao Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực BDV Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phạm Huy Bình –  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên và đồng chí Cao Quang Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả của Ban dân vận Thành ủy trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác dân vận; tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục kiện toàn, củng cố nhân lực làm công tác dân vận các cấp đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận; chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ thành phố đã đề ra phấn đấu 5 xã của thành phố Hưng Yên lên phường vào năm 2025../.

                                      Phương Thu - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.