Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

02/03/2021 | 6039

Chiều ngày 26/02, Ủy ban bầu cử thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực thành uỷ, phó chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố; đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố; các đồng chí ủy viên BTV thành uỷ, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí trong ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thường trực thành uỷ, lãnh đạo UBND thành phố quán triệt các Chỉ thị của Thành uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và Đại biểu HĐND các cấp tại thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào chủ nhật, ngày 23/5/2021. Thời gian qua, thực hiện các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên, thành uỷ, UBND thành phố đã ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, BTV thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ, cụ thể: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử; lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự, bảo đảm thực hiện đúng quy trình các bước, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử… Đến thời điểm này, toàn thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dự kiến giới thiệu 62 đại biểu ứng cử bầu vào HĐND thành phố khóa XV và 803 đại biểu ứng cử bầu vào HĐND các phường, xã nhiệm kì 2021 – 2026.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phòng Nội vụ thành phố thông qua Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử thành phố về triển khai thực hiện công tác bầu cử. Trong đó, nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng, những điểm mới, các mốc thời gian triển khai thực hiện các bước trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất một số ý kiến liên quan đến công tác bầu cử để triển khai thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương đạt hiệu quả cao, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố - Doãn Quốc Hoàn đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời đề nghị: Sau hội nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ tài liệu Hương dẫn, bám sát các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp đảm bảo đúng luật, lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài bầu vào Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                      Minh Trang – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.