Họp báo cáo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

17/05/2021 | 5345

Chiều  14/5, tại hội trường Thành ủy đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự cuộc họp có đồng chí Lương Công Chanh - Phó bí thư thường trực thành ủy; các đồng chí Thành viên Ban bầu cử số 1 - HĐND tỉnh khóa XVII, các đồng chí thành viên UBBC thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND, chủ tịch UBBC các phường xã trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự họp

Tại cuộc họp, phòng Nội vụ báo cáo việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hưng Yên từ ngày 21/4 đến ngày 14/5/2021, đồng thời thông qua dự thảo thông báo về việc mời tham dự Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hưng Yên; dự thảo phân công thường trực và kiểm tra các nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử; dự thảo kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, Văn phòng HĐND - UBND thành phố báo cáo tổng hợp vật tư xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố cấp, phát vật tư phòng chống dịch cho các địa phương, đơn vị để phục vụ công tác bầu cử. Các đại biểu tham dự cuộc đã tham gia một số ý kiến để triển khai thực hiện công việc từ nay đến ngày bầu cử như: Phân bổ vật tư phòng chống dịch để các địa phương kịp thời cấp, phát cho các tổ bầu cử trên địa bàn; bổ sung hòm phiếu phụ cho một số đơn vị đông cử tri; bắc rạp tại các khu vực bỏ phiếu nhằm giữ khoảng cách đảm bảo công tác Phòng chóng dịch Covid-19…

Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố,
Chủ tịch UBBC thành phố phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố đề nghị UBBC các phường, xã rà soát, kiểm tra lại tất cả các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử; Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt tại các nhà văn hóa thôn, khu phố, các khu vực bỏ phiếu. Giao phòng Nội vụ thành phố, phòng Tài chính thành phố khảo sát các hình thức trang trí khu vực bỏ phiếu đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; Giao Trung tâm y tế thành phố thống kê, rà soát, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị tại Trạm y tế các phường, xã để sử dụng làm khu cách ly tạm thời trong trường hợp cần thiết.

                             Nguyễn Hồng - xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.