Họp báo cáo tiến độ và đôn đốc triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đối với nguồn ngân sách tỉnh giao năm 2023

05/06/2023 | 7700

Sáng ngày 3/6, UBND thành phố tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ và đôn đốc triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đối với nguồn ngân sách tỉnh giao năm 2023 cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố đại diện làm chủ đầu tư. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, đến nay việc giải ngân vốn đầu tư công đối với nguồn ngân sách tỉnh giao năm 2023 đạt thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân khiến cho công tác triển khai, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư chậm là do tiến độ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định đầu tư dự án còn chậm; một số dự án còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do chưa được sự đồng thuận về giá đất bồi thường, tái định cư….

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư cũng báo cáo cụ thể tình hình thực hiện các dự án, đồng thời cũng nêu rõ kế hoạch thực hiện của từng dự án do mình làm chủ đầu tư, cam kết thực hiện đảm bảo khối lượng theo kế hoạch đề ra, đồng thời hoàn thiện khối lượng các công trình, đảm bảo giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Doãn Quốc Hoàn nhấn mạnh, tình hình giải ngân vốn đầu tư công với nguồn ngân sách của tỉnh đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Do đó, những tháng cuối năm, các đơn vị, các ngành, đia phương của thành phố cần tập trung quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án đầu tư công. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án; xử lý nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, nhất là chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, xác định giá trị tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phê duyệt hệ số K, bố trí quỹ đất tái định cư, xác định giá đất cụ thể... Thực hiện phương châm có mặt bằng sạch đến đâu bàn giao ngay cho nhà thầu đến đó để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, từng quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp; trong đó, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động rõ rệt…/.

Nguyễn Hồng -  Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.