Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng năm 2024

06/03/2024 | 3796

Chiều ngày 05/3, UBND thành phố tổ chức họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố triển khai công tác Giải phóng mặt bằng năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Phạm Quốc Hoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Bùi Huy Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công An thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch  UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị chuyên môn thành phố, lãnh đạo UBND các phường, xã.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã báo cáo triển khai công tác giải phóng mặt bằng năm 2024. Theo đó, tổng số dự án, công trình trọng điểm trong diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố là 17 dự án, trong đó có 09 dự án Giao thông; 01 dự án tín ngưỡng, 07 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới và 01 dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Các dự án đang trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: một số thửa đất vắng chủ, đất lấn chiếm, đất mua bán, trao đổi không có giấy tờ nên khó xác định chủ thể được giao đất và thu thập giấy tờ sử dụng đất….

Cũng tại cuộc họp được nghe phòng Tài chính Kế hoạch thành phố báo cáo dự thảo tình hình tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 2 năm 2024. Nhằm đảm bảo công tác Giải phóng mặt bằng và kế hoạch giải ngân năm 2024 đạt kết quả cao nhất, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng chuyên môn thành phố tập trung theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt nhất. Các chủ đầu tư khẩn trương ban hành kế hoạch giải ngân và chủ động làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện dự án nhất là các dự án khởi công mới có vướng đền bù Giải phóng mặt bằng. UBND các phường, xã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác Giải phóng mặt bằng, không để việc giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn của Thành phố cũng như nguồn vốn của các phường, xã./

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.