Hưng Yên: Biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền"

07/06/2018 | 2266

Ngày 5.6, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2014 – 2018.

Dự hội nghị có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh… cùng đại diện 161 gia đình tiêu biểu ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.Các vị lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các gia đình được biểu dương tại hội nghị

Các vị lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng đại diện 70

gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền"

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên và từng gia đình đối với việc bảo tồn và phát huy truyền thống gia đình Việt Nam với sự gắn kết tình cảm trong gia đình và cộng đồng dân cư. Phong trào được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức thành viên, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có 56.311 lượt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được các cấp biểu dương. Trong đó: Cấp huyện biểu dương 17.908 lượt gia đình; cấp tỉnh biểu dương 13.412 lượt gia đình; số còn lại được cấp xã biểu dương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là sự gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các gia đình trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sáng tạo, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng xây dựng làng, khu phố, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hủ tục và tệ nạn xã hội trong sinh hoạt gia đình, khu dân cư; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và phát triển bền vững; cần tập trung cao thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phát huy các nguồn lực trong toàn tỉnh để không ngừng nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới…

Nhân dịp này, 70 gia đình tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 91 gia đình được tặng giấy chứng nhận danh hiệu gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tỉnh giai đoạn 2014 – 2018.

Nguồn: baohungyen.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.