Hưng Yên dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI

23/05/2017 | 1620

Ngày 19.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

t
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị đã thảo luận, thống nhất nội dung kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, dự kiến kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, khoảng từ ngày 10-15.7. 
 
Kỳ họp sẽ thông qua 18 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2017; tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng trồng lúa dưới 10 ha trong năm 2017; tờ trình và dự thảo nghị quyết rà soát, bổ sung, quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt đề án thành lập thị xã Mỹ Hào... và các nội dung quan trọng khác.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc đề nghị UBND tỉnh, các ngành, đơn vị, các ban của HĐND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và các điều kiện cần thiết cho kỳ họp.
 
Đào Doan
Theo baohungyen.vn© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.