Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ cơ bản công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

26/02/2021 | 988

Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ cơ bản công tác bầu cử ĐBQH khóa XV  và đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết tại tệp đính kèm: Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ cơ bản công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.