Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

18/05/2021 | 4362

Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.