Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực phụ trách của phòng Tài chính – Kế hoạch

20/04/2023 | 748

Thực hiện Công văn số 939/UBND-PVHCC&KSTT ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn người dân/doanh nghiệp/đơn vị thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng như sau:

  1. Tạo tài khoản dịch vụ công

Cá nhân/Tổ chức/Doanh nghiệp khi tiến hành nộp hồ sơ dịch vụ công thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố thực hiện các bước:

Truy cập trang web https://dichvucong.hungyen.gov.vn/, kích vào đăng ký. Để đăng ký tài khoản, có 2 cách:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh https://dichvucong.hungyen.gov.vn/ => ĐĂNG KÝ => điền đầy đủ thông tin để tạo tài khoản đăng nhập.

Cách 2: Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia: Truy cập trang web https://dichvucong.hungyen.gov.vn/ => ĐĂNG NHẬP => ĐĂNG NHẬP CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA => Chọn TÀI KHOẢN CẤP BỞI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA => ĐĂNG KÝ => PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ => CÔNG DÂN/DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC:

+ Nếu là công dân  => xác định mức độ trung bình (IAL2) theo phương thức Thuê bao di động/ Bảo hiểm xã hội/ Bộ Công an/ Bưu điện Việt Nam.

+ Nếu là đơn vị/ doanh nghiệp => xác định mức độ trung bình (IAL2) theo phương thức Ký số.

Sau khi xác định mức độ trung bình (IAL2) => điền đầy đủ thông tin để tạo tài khoản đăng nhập.

Lưu ý: Trường hợp số thuê bao di động chưa đăng ký tên thuê bao hoặc đã  đăng ký nhưng thông tin chưa chính xác theo giấy CMND thì sẽ KHÔNG đăng ký  được tài khoản. Trường hợp này công dân cần đến nhà cung cấp dịch vụ mạng  di động đang dùng để cập nhật lại thông đăng ký số thuê bao theo đúng giấy  CMND. Sau đó, thực hiện đăng ký lại tài khoản theo hướng dẫn như trên.

  1. Đăng nhập và nộp hồ sơ

Bước 1: Sau khi tạo tài khoản dịch vụ công thành công, tổ chức/chủ đầu tư đăng nhập vào tài khoản vừa đăng ký.

Bước 2: Vào BỘ THỦ TỤC => CƠ QUAN THỰC HIỆN => BỘ THỦ TỤC UBND CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ.

Bước 3: Chọn lĩnh vực cần thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực do Phòng Tài chính – Kế hoạch phụ trách.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

          Bước 4: Điền đầy đủ thông tin và biểu mẫu điện tử (nếu có) sau đó bấm nút “Lưu” để lưu hồ sơ, tiếp theo bấm nút “Gửi hồ sơ” để nộp hồ sơ.

Lưu ý: Để thực hiện Kế hoạch số hóa hồ sơ, đề nghị Cá nhân/Doanh nghiệp/ Tổ chức scan hồ sơ và tải lên danh mục theo thành phần hồ sơ của Thủ tục hành chính.

Văn bản hướng dẫn kèm theo
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.