Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên

05/07/2021 | 2813

Với mục đích chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 - 7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997 – 01/01/2022).

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về truyền thống văn hiến, cách mạng, về sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên, nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh.

Cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất; khẳng định vai trò, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về quê hương Hưng Yên với chủ đề “Hưng Yên truyền thống và phát triển“, đối tượng là tất cả công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo.

Chi tiết kế hoạch và thể lệ cuộc thi, độc giả có thể tìm hiểu tại đây.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.