Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

10/02/2023 | 850

Ngày 10/01/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là: Tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quan của người dân khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt; Ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân; Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, minh bạch hoá các giao dịch thanh toán trong nền kinh tế, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025:

- Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 15 lần GRDP.

- Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%: Phấn đấu 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối, tiêu thụ hàng hoá trên địa bàn tỉnh thực hiện lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán hoặc sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác, tạo điều kiện cho người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng hoá, thanh toán dịch vụ một cách thuận lợi, dễ dàng.

- 80% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác.

- Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh lên trên 2.000 điểm.

- Mục tiêu tăng trưởng sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt:

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30-35%/năm và giá trị đạt 20-25%/năm

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50-80%/năm và giá trị giao dịch đạt 80-100%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet đạt 30-40%/năm.

+ Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%.

- Mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công.

+ Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, số tiền thu học phí qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số tiền học phí phải thu đạt từ 50% trở lên; 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hưng Yên hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

+ Phấn đấu 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

+ 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền hình trả tiền triển khai thu cước phí theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Từ 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Kế hoạch đề ra 07 giải pháp để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là: Giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; Phát triển hạ tầng thanh toán, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0; Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong dịch vụ hành chính công; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức hướng dẫn về phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử; Tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 03/KH-UBND.

Ngọc Hưng

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.