Kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/05/2021 | 2671

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.