Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hưng Yên

25/01/2022 | 1461

Ngày 24/01/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định 190/QĐ-UBND về việc công khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Quyết định tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.