Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hưng Yên năm 2023

28/03/2023 | 884

Ngày 24/3/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hưng Yên năm 2023.

Toàn văn Kế hoạch.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.