Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023

15/07/2023 | 257

Ngày 21/6/2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 91/KH-UBND về việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.