Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

15/07/2023 | 786

Ngày 05/7/2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chi tiết Kế hoạch.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.