Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo và báo viên cơ sở năm 2019

05/06/2019 | 114

Sáng ngày 02/6/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Hưng Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2019, cho các đồng chí học viên là cán bộ làm công tác tuyên giáo và báo cáo viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hán- Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 4 nội dung, gồm: Các phương pháp định tính, định lượng trong nghiên cứu dư luận xã hội; Quy trình tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tham mưu, tổ chức, điều tra nắm bắt dư luận xã hội; Nội dung, phương pháp chuẩn bị một bài tuyên truyền miệng.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Qua đó vận dụng những kiến thức kỹ năng để thực hiện tốt công tác ở cơ sở góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng các cấp đề ra, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 5- 7/6/2019.

                Minh Ngân- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.