Khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ

09/07/2020 | 1832

Sáng ngày 6/7, Ban chỉ đạo diễn tập Ban chỉ huy quân sư thành phố tổ chức khai mạc diễn tập cơ quan – chỉ huy 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2020. Thượng tá Lê Xuân Thắng, ủy viên BTV Thành ủy, chỉ huy trưởng BCHQS thành phố dự, tham gia buổi diễn tập.

Hình ảnh tại buổi diễn tập

Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ CHQS tỉnh, lực lượng vũ trang thành phố Hưng Yên chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức chuẩn bị và thực hành tổ chức phòng thủ. Cuộc diễn tập tập trung vào 3 giai đoạn: Chuyển  lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố vào các trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ; 6 vấn đề huấn luyện: Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT thành phố từ thường xuyên lên cao; Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT thành phố từ cao lên toàn bộ; điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ; Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; Chỉ huy trưởng chỉ huy LLVT thành phố thực hành đánh địch tiến công vào khu vực phòng thủ; Xử lý tình huống trong tác chiến phòng thủ. Cuôc diễn tập diễn ra trong 2 ngày 6, 7/7/2020.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá khả năng SSCĐ, công tác chỉ huy, tham mưu của đội ngũ cán bộ trong cơ quan BCHQS thành phố. Làm cơ sở rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ trong những năm tiếp theo.

 Thu Trang – Xuân Điệu ( Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.