Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2021

25/10/2021 | 4757

Sáng ngày 25/10, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2021.  Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Ngân - Ủy viên BTV thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Thượng tá Lê Xuân Thắng - Ủy viên BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 4 ngày (từ 25 – 28/10/2021), 75 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên thuộc các sở, ngành của tỉnh đóng trên địa bàn thành phố; các phòng, ngành, đơn vị của thành phố và đại biểu HĐND các xã, phường trên địa bàn thành phố được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phòng,chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và nhiệm vụ của cán bộ thôn, khu phố, đảng viên ; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Luật Dự bị động viên; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; phòng chống diễn biến hòa bình và tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ; thông báo tình hình thời sự.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4.

Minh Trang – Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.