Khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022

28/03/2022 | 251

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022 do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động, ngày 25/5, tại công an thành phố Hưng Yên khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đại tá Nguyễn Thanh Trường – Ủy viên BTVTU, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về dự ,chỉ đạo hội nghị.  Cùng dự còn có đồng chí Lương Công Chanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh buổi ký giao ước thi đua

Với  khẩu hiệu “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai nội dung thi đua bám sát vào 9 nội dung chính. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các chủ chương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo đảo ANTT năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng các giải pháp công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn vô hiệu quả hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá  của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành các nhóm chống phá, hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngứa đấu tranh với các loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn phức tạp. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh….. Với phương châm “3 nâng, 3 giảm, 3 không, 3 chủ động” quyết tâm xây dựng người chiến sỹ công an Hưng Yên mẫu mực, vì nhân dân phục vụ.

Dự  hội nghị, đại tá Nguyễn Thanh Trường – Ủy viên BTVTU, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Công an các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí cũng yêu cầu công an địa phương trong khối thi đua cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác công an năm 2022 một cách sâu rộng trong toàn lực lượng. Tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với tinh thần chủ động, phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn, vận động nhân dân thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Xây dựng, nhân rộng mô hình mới về ANTT để phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” đạt hiệu quả cao nhất.

 Các đơn vị ký giao ước thi đua

Kết thúc Hội nghị, đại diện Công an các huyện, thị xã, thành phố trong khối thi đua đã tham gia ký giao ước phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2022./.

Thùy Linh – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.