Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác công vụ tại thành phố Hưng Yên

17/08/2023 | 401

Sáng 16/8/2023, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Cù Trọng Khang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và công tác công vụ tại thành phố Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố và lãnh đạo các phường xã trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính và công tác công vụ tại phường Minh Khai và phường Lam Sơn và UBND thành phố Hưng Yên. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đánh giá cao những kết quả mà thành phố cũng như các phường đã đạt được trong công tác cải cách hành chính và công tác công vụ, đồng thời cũng nêu một số những hạn chế ở các phường như: việc quản lý văn bản điều hành còn chậm, chưa đăng tải kịp thời lên hệ thống; một số văn bản chưa ký số theo quy định; công tác đảm bảo an ninh thông tin còn chưa được an toàn; việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn chưa bám sát vào các văn bản có liên quan; tủ sách pháp luật bố trí chưa khoa học; việc niêm yết các khoản thu phí, lệ phí chưa đúng với văn bản quy định hiện hành; công tác văn thư lưu trữ còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố cơ bản đã thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh; có ý thức trách nhiệm, tuân thủ nội quy, quy chế văn hóa công sở. Bộ phận một cửa của các phường thực hiện nghiêm công tác tiếp và giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm việc thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở, đạo đức công vụ, thời gian làm việc, đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, rà soát và niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính mới ban hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Về công tác chuyển đổi số, các địa phương cơ bản triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số hồ sơ của công dân ở một số lĩnh vực được giải quyết trên dịch vụ công chưa cao…

Đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các đơn vị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác, đồng thời khẳng định trong thời gian tới thành phố luôn bám sát định hướng, quan điểm, văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Sở Nội vụ đẻ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tác và chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội vụ, đặc biệt kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Cù Trọng Khang - Phó giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh, thành phố Hưng Yên cần quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đồng thời cần đổi mới, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân. Sau giám sát phải đạt được hiệu quả, chuyển biến đối với lĩnh vực này, đồng chí để nghị Thành phố tiếp thu ý kiến thành viên đoàn giám sát, bổ sung các nội dung đánh giá kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và đưa ra giải pháp trong thời gian tới. Cùng với đó,  cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò quan trọng của công tác CCHC. Đồng thời, tăng cường tham mưu về công tác CCHC của toàn Thành phố, rà soát liên thông, đề xuất các giải pháp đồng bộ theo xu hướng phát triển của Thành phố; tăng cường kiểm tra công vụ, để CCHC phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

                        Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.