Kỳ họp thứ Mười ba, Hội đồng Nhân dân xã Hồng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

19/04/2024 | 1415

Ngày 19/4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã Hồng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ Mười ba. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trương Quốc Trân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập xã Phương Nam, thành phố Hưng Yên trên cơ sở sáp nhập 2,49km2 của xã Phương Chiểu và nguyên trạng xã Hồng Nam. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố, sẽ điều chuyển 0,05km2 diện tích tự nhiên (không có người ở) của thôn Phương Thông xã Phương Chiểu về xã Liên Phương quản lý; nhập phần còn lại của xã Phương Chiểu với diện tích tự nhiên là 2,49km2, quy mô dân số là trên 6,2 nghìn người vào nguyên trạng xã Hồng Nam có diện tích tự nhiên là 3,67km2, quy mô dân số là trên 4,9 nghìn người. Tên mới sau sáp nhập của 2 xã là Phương Nam có diện tích tự nhiên là 6,16 km2, quy mô dân số là trên 11,2 nghìn người. Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phương Nam dự kiến là trụ sở của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hồng Nam (cũ). 100% đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí tán thành với Nghị quyết thành lập xã Phương Nam trên cơ sở sáp nhập 2,49 km2 của xã Phương Chiểu và nguyên trạng xã Hồng Nam.

Toàn cảnh kỳ họp

Cũng tại kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã Hồng Nam năm 2023 với sự biểu quyết nhất trí của 100% đại biểu HĐND xã.

Đại biểu HĐND xã Hồng Nam biểu quyết tại kỳ họp

             Minh Huế (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.