Kỳ họp thứ mười hai HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2016 – 2021

03/12/2020 | 749

Sáng ngày 3/12, HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Mười hai ( Kỳ họp Chuyên đề ) nhằm xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; bà Trần Thị Tuyết Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các ông bà đại diện Văn phòng HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Về đại biểu thành phố có ông Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng các ông bà trong Ban Thường vụ thành uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQVN thành phố.

Các đại biểu dự kỳ họp

 Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ông Nguyễn Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp đã tiến hành thông qua các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình mới cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm 33 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 777 tỷ đồng, trong đó các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư 21 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 683,5 tỷ đồng, bao gồm 07 dự án về giao thông; 03 dự án về giáo dục; 11 dự án hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị của UBND thành phố làm chủ đầu tư là 12 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93,7 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp đã thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh số liệu quyết toán thu Ngân sách thành phố năm 2019, đồng thời tiến hành thông qua Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Chí Thanh - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và kiện toàn chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Phúc Thọ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố và bà Dương Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ Mười hai HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố bế mạc kỳ họp.

Một số hình ảnh tại kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

Chủ tọa kỳ họp

Ông Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại kỳ họp

Bỏ phiếu kiện toàn Ủy viên UBND thành phố tại kỳ họp

Tặng hoa chúc mừng Ủy viên UBND thành phố tại kỳ họp

             Xuân Điệu – Công Hiếu ( Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.